• 2.jpg
  • 5.jpg
  • 9.jpg
  • 4.jpg
  • 7.jpg
  • 6.jpg
  • 1.jpg
  • 8.jpg
  • 3.jpg
Otwarte Strefy Aktywności - o programie
Otwarte Strefy Aktywności - o programie
Czy OSA ciebie jeszcze nie ukąsiła?

Otwarte Strefy AktywnościProgram rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) jest organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

 

Otwarta Strefa Aktywności - co to jest?

Otwarta Strefa Aktywności to publicznie dostępne miejsce, które służy do aktywnej rekreacji wielu pokoleniom użytkowników. OSA poprawia estetykę przestrzeni publicznych oraz podnosi poziom jakości życia mieszkańców w okolicy strefy.

Ministerstwo przewiduje dwa warianty stref aktywności:

1. strefa podstawowa, która zawiera co najmniej 6 urządzeń fitness oraz strefę relaksu (4 ławki, urządzenia do gier edukacyjnych oraz zagospodarowanie zieleni - nasadzenia)

2. strefa rozszerzona, która zawiera co najmniej 6 urządzeń fitness, strefę relaksu, 3 urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie.

 

Dla kogo:

Ile można dostać dofinansowania:

1. Strefa podstawowa

Do 50% wydatków inwestycyjnych, ale nie więcej niż 25000 zł.

Do 70% wydatków inwestycyjnych, ale nie więcej niż 35000 zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg

2. Strefa rozszerzona

Do 50% wydatków inwestycyjnych, ale nie więcej niż 50000 zł.

Do 70% wydatków inwestycyjnych, ale nie więcej niż 70000 zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg

Kto może wstąpić o dofinansowanie?

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące
podmioty:
1) jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadające osobowość
prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z
zakresu kultury fizycznej;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Masz pytanie?

Mamy doświadczenie w projektowaniu i budowaniu placów zabaw

Kompleksowo zajmujemy się tematem placów zabaw.

Mamy doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i budowaniu placów zabaw.

Chętnie doradzimy przy planowaniu bezpiecznego
i radosnego placu zabaw.

Odpowiemy na każde Twoje pytanie!Napisz do nas

Kontakt

educarium
spółka z o.o.

dział place zabaw

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Rzetelna firma

kom

512 345 977 - Jos
662 336 600 - Łukasz
517 100 406 - Katarzyna
52 324 78 49 - Jolanta

tel

52 324 78 40 - place zabaw
52 324 78 00 - centrala
801 500 800 - infolinia

52 324 78 47

mail

placezabaw@educarium.pl